Privacybeleid website https://i-matter.be/

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 02/06/2021.

Hieronder vind je het privacybeleid, het cookiebeleid en de disclaimer van I Matter, met maatschappelijke zetel te Meldertsestraat 66, 3545 Halen. Je kan ons bereiken via het telefoonnummer 0476/52 72 53 of door een e-mail te sturen naar ilona@i-matter.be.

Het ondernemingsnummer van I Matter is BE0628699065. Door toegang te nemen tot onze website, verklaar je je akkoord met het onderstaande beleid.

Privacybeleid

I Matter vindt jouw privacy belangrijk. Dit privacybeleid verduidelijkt hoe we persoonsgegevens verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Het privacybeleid is van toepassing op alle websites, applicaties, producten en diensten van I Matter.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die leiden tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon en kunnen een naam zijn, een e-mailadres of andere contact-, en adresgegevens. Het gaat over gegevens die worden meegedeeld aan I Matter via formulieren, e-mails en telefoongesprekken maar ook over gegevens die worden meegedeeld bij de aankoop van producten of diensten. I Matter verwerkt deze gegevens in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Hoe verzamelen we persoonsgegevens?

We ontvangen jouw persoonsgegevens wanneer:

 • je een vraag aan ons stelt als prospect, klant of (potentiële) leverancier
 • je een marketingtool downloadt op onze website
 • je een bestelling bij ons plaatst als klant
 • je solliciteert voor een stage of job in ons bedrijf
 • we ze als verwerker van een derde partij doorkrijgen

I Matter streeft ernaar de persoonsgegevens op een veilige manier te verwerken.

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

I Matter verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Onder verwerken verstaan we onder andere het verzamelen, ordenen, bewaren, bewerken, raadplegen, gebruiken, samenbrengen, afschermen en wissen van deze gegevens.

Voor het verwerken van persoonsgegevens worden steeds specifieke doeleinden en bewaartermijnen vastgelegd. Zo worden ze niet langer dan nodig door ons verwerkt, en ook niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze werden verstrekt. De doeleinden kunnen onder meer de volgende zijn:

 • het beantwoorden van vragen;
 • het verwerken van offerteaanvragen;
 • het verwerken van bestellingen;
 • het uitvoeren van leveringen;
 • het uitvoeren van overeenkomsten;
 • bedrijfsadministratie en boekhouding;
 • het verzorgen van ondersteuning;
 • het verbeteren van dienstverlening;
 • opsporing en bescherming tegen frauduleuze activiteiten, fouten en/of criminaliteit;
 • contactnames voor promotionele doeleinden.

Hoelang worden jouw gegevens bewaard?

Voor de bewaartermijn van gegevens beroepen we ons voornamelijk op de wettelijke bewaartermijnen. Indien er voor verwerkingen geen wettelijk vooropgestelde bewaartermijn bepaald is, zullen we zelf een inschatting maken van de termijn waarbinnen we redelijkerwijs de gegevens nodig hebben voor het vooropgestelde doel. Na deze bewaartermijn worden de gegevens gewist.

Gegevens kunnen gebruikt worden voor direct marketing voor zolang wij vermoeden dat je voordeel kan hebben van deze aanbiedingen. Wanneer je ons wil verzoeken om jouw persoonsgegevens niet meer te gebruiken, kan je contact met ons opnemen op ilona@i-matter.be.

Met wie delen wij jouw gegevens?

I Matter kan persoonsgegevens delen met verwerkers indien hier een geldige rechtsgrond voor bestaat. Verwerkers zijn (rechts-)personen, diensten of instanties die in opdracht van I Matter persoonsgegevens verwerken. Denk aan logistieke diensten, softwarepartners en andere zakelijke dienstverleners zoals de boekhouder. Daarnaast is het mogelijk dat wij persoonsgegevens dienen te delen met overheidsinstanties in het kader van het voldoen aan onze administratieve en wettelijke verplichtingen.

Hoe beschermen wij jouw gegevens?

I Matter heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang, ongeoorloofde verspreiding of wijziging van de doorgegeven persoonsgegevens te voorkomen.

Zo besteden we aandacht aan de fysieke en digitale beveiliging van persoonsgegevens, en de systemen die hiervoor in staan. I Matter tracht de aanwezige beveiligingsprocedures en technologische beveiligingsmaatregelen steeds uit te breiden, aan te passen en te updaten naargelang er nieuwe technologieën beschikbaar worden.

Wat zijn jouw rechten als betrokkene?

De privacywetgeving GDPR voorziet in verschillende rechten voor jou als betrokkene:

 • Recht op inzage en rectificatie van informatie
  Via deze privacyverklaring en andere officiële briefwisseling zal I Matter jou zo goed mogelijk informeren over de verwerkingsactiviteiten. Daarnaast heb jij als betrokkene het recht om een kopie van de verzamelde gegevens aan te vragen, en onjuiste of onvolledige gegevens te verbeteren of te laten aanvullen.
 • Recht op wissing
  Wil je gegevens laten wissen, zal dat mogelijk zijn indien ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst en niet langer nodig zijn om de vooropgestelde doeleinden van de verwerkingen te kunnen nakomen.
 • Recht op beperking van de verwerking
  De privacywetgeving voorziet specifieke gevallen waarbij je de verwerking van je persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) kan laten beperken.
 • Recht op data portabiliteit
  Indien je beslist om van verwerker te veranderen, heb je het recht om de verwerkte persoonsgegevens te ontvangen in een machineleesbare vorm om ze vervolgens elders onder te brengen.
 • Recht op bezwaar
  Het is mogelijk om je kosteloos te verzetten tegen de verwerking van jouw gegevens voor direct marketing. Daarnaast kan je bezwaar intekenen tegen de overige verwerkingen van jouw persoonsgegevens indien je van mening bent dat er een onrechtmatige verwerking heeft plaatsgevonden. Je kan hiervoor contact met ons opnemen waarna wij jouw verzoek zullen evalueren. Je kan ook een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 2 274 48 00.

Het is mogelijk dat niet alle informatie door I Matter kan verwijderd of aangepast worden in het kader van maar niet beperkt tot back-ups, bedrijfsadministratie, de uitoefening of verdediging van een claim of andere wettelijke rechten en verplichtingen die we als organisatie kunnen hebben.

I Matter tracht ieder verzoek onverwijld en uiterlijk binnen een termijn van één maand te verwerken. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken, kan deze termijn indien nodig verlengd worden.

Cookiebeleid website https://i-matter.be/

In dit cookiebeleid informeren we jou over het gebruik van cookies op de website https://i-matter.be/. We trachten je op een transparante manier te informeren over de verwerkingsdoeleinden van de cookies.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer of mobiele apparaat geplaatst worden voor een bepaalde tijd. Zij kunnen onder meer gebruikt worden om jouw website-voorkeuren in op te slaan, en om de website optimaal te laten functioneren. I Matter verwerkt deze gegevens in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).

Welke cookies bestaan er?

First-party cookies zijn cookies die je verkrijgt op het domein als dat je als websitebezoeker bezoekt. Bij het bezoeken van websites van I Matter, zijn first-party cookies de cookies van I Matter.

Third-party cookies worden geplaatst wanneer een website elementen van een externe partij bevat. Denk bijvoorbeeld aan ingesloten video’s, sociale media widgets, advertenties of geïntegreerde software. De externe partij stuurt dan vanaf haar eigen servers cookies mee.

Onder de beide categorieën kunnen zowel sessiegebonden cookies als permanente cookies vallen. Sessiegebonden cookies zijn actief gedurende je bezoek aan de website en verdwijnen weer na het beëindigen ervan. Permanente cookies worden gedurende enige tijd opgeslagen op je toestel.

Noodzakelijke cookies zijn cookies die nodig zijn voor de goede werking van de website, waaronder cookies die een login-functionaliteit regelen. Functionele cookies zijn cookies die voorkeuren bewaren van websitebezoekers om de gebruiksvriendelijkheid te verhogen. Denk bijvoorbeeld aan het onthouden van taal-, of landvoorkeuren. Analytische cookies zijn cookies die de analyse van websiteverkeer mogelijk maken zodat de website verbeterd kan worden en de prestaties van de website kunnen gemeten worden. Marketingcookies zijn cookies die gebruikersprofielen kunnen samenstellen en gebruikt kunnen worden voor gepersonaliseerde reclame.

Het gebruik van cookies

Voor een optimaal gebruik van onze websites, is het aanbevolen om cookies te aanvaarden op jouw computer, laptop, tablet of smartphone. I Matter streeft ernaar om zo de gebruikservaring te verbeteren, de websites optimaal te laten functioneren en de aanwezige inhoud af te stemmen op jouw noden.

Het is mogelijk dat, wanneer je het gebruik van cookies weigert of beperkt, de website-functionaliteit wordt beperkt. Bovendien kan het gebeuren dat je voorkeuren steeds opnieuw dient aan te geven of in te geven.

Welke cookies worden er gebruikt in de website van I Matter?

CookieCategorieSoortVerwerkingsdoelBewaartermijn
_GRECAPTCHAThird partyFunctionele cookieCookie om te garanderen dat bots geen formulieren invullen op de website1 sessie
wordpress_logged_in_*First partyFunctionele cookieCookie om gebruikers te laten inloggen1 sessie
wordpress_sec_*First partyFunctionele cookieCookie die wordt gebruikt als beveiliging van WordPress en voor het opslaan van website-gegevens15 dagen
wordpress_test_cookieFirst partyFunctionele cookieCookie om te bepalen als WordPress toestemming heeft om cookies te plaatsen1 sessie

I Matter tracht de aanwezige cookies zoveel als mogelijk te monitoren en deze lijst te actualiseren. Kom je in onze website andere cookies tegen dan de hierboven opgesomde cookies? Neem dan zeker contact met ons op voor inlichtingen, of contacteer de derde partij van wie deze cookies afkomstig zijn.

Sociale media

Onze websites kunnen plugins bevatten die doorverwijzen naar sociale mediawebsites waaronder Facebook, Instagram, LinkedIn en YouTube. Sociale mediaproviders kunnen gegevens verwerken via onze websites en linken aan jouw profiel indien je ingesloten inhoud op onze website bekijkt, linkt op links naar sociale mediaberichten, pagina’s of profielen of berichten deelt op sociale media. Echter zijn wij niet verantwoordelijk voor het gebruik van jouw persoonsgegevens door sociale mediapartners. Je kan hieronder doorklikken op de namen van de sociale mediapartners om hun privacybeleid na te lezen.

Hoe kan je cookies uitschakelen?

Het is mogelijk om cookies uit te schakelen of te verwijderen via de browserinstellingen. Afhankelijk van je browser, is er een andere handeling vereist. Klik hieronder door op de naam van je browser om de documentatie hieromtrent na te lezen.

Houd er rekening mee dat het mogelijk is dat bepaalde pagina-elementen niet meer correct worden weergegeven wanneer cookies uitgeschakeld worden, al doet I Matter er alles aan om het gebruik van de website zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Het gebruik van noodzakelijke en/of functionele cookies kan niet worden uitgeschakeld indien dit de goede werking van de website kan blokkeren. Voor deze cookies is geen actieve toestemming (opt-in) vereist.

Disclaimer

Wij bieden een gebruiksvriendelijke website aan die veilig is voor iedere gebruiker. We nemen dan ook alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze website te garanderen. Toch kunnen we je geen absolute garanties geven en zijn onze maatregelen te beschouwen als een middelenverbintenis.

Het gebruik van de website gebeurt steeds op eigen risico. Dit betekent dat we geen aansprakelijkheid dragen voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan de website, ongeacht het bestaan van een vreemde oorzaak of overmacht.

We hebben het recht om de toegang tot onze website te allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zonder voorafgaande waarschuwing. We doen dit in principe uitsluitend indien de omstandigheden dit verantwoorden, maar dit is geen absolute voorwaarde.

Wij besteden de grootste zorg aan de inhoud van onze website. Dit wil zeggen dat we de nodige maatregelen nemen om onze website zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden, ook wanneer inhoud wordt aangeleverd door derde partijen. De inhoud op onze website kan steeds gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Toch kunnen we geen garanties geven omtrent de kwaliteit van de informatie op onze website. Het is mogelijk dat informatie niet volledig, voldoende accuraat en/of nuttig is. We zijn bijgevolg niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade die je als gebruiker lijdt ten gevolge van de informatie op onze website.

In het geval bepaalde inhoud op onze website een schending van de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent, vragen wij aan jou om ons dit zo spoedig mogelijk te melden zodat we de gepaste maatregelen kunnen nemen. Zo kunnen we overgaan tot een gedeeltelijke of gehele verwijdering en/of aanpassing van de inhoud.

Onze website bevat inhoud die gedownload kan worden. Iedere download van onze website gebeurt steeds op eigen risico. Hiervoor zijn wij niet aansprakelijk en schade ten gevolge van een verlies van data of schade aan het computersysteem valt volledig en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van jou als gebruiker.

Onze website bevat hyperlinks naar websites of pagina’s van derden, of kan daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan of een band met de desbetreffende website. Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra er op de link wordt geklikt, verlaat je onze website en kan je ons niet aansprakelijk stellen voor enige schade.

Het is mogelijk dat vreemde websites niet dezelfde garanties bieden als wij. Daarom raden wij aan om aandachtig de algemene voorwaarden en het privacybeleid van deze websites door te nemen.

Het is bijgevolg niet toegelaten om onze website te gebruiken voor de verspreiding van inhoud die schade kan toebrengen, zoals de verspreiding van schadelijke programmatuur zoals computervirussen, malware, worms, trojans en cancelbots. De verspreiding van ongevraagde en/of commerciële berichten via de website, zoals junk mail, spamming en kettingbrieven, valt hier ook onder.

Wij behouden ons het recht voor om alle noodzakelijke handelingen te treffen die herstel kunnen opleveren voor ons en voor onze gebruikers, zowel op gerechtelijk als buitengerechtelijk vlak. De gebruiker is als enige persoonlijk en integraal verantwoordelijk indien zijn handelingen en gedragingen effectief schade veroorzaken aan de website en de andere gebruikers. In dat geval moet hij I Matter vrijwaren van iedere schadeclaim die volgt.

Wijzigingen in dit beleid

I Matter behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit beleid. Dit wanneer er zich wijzigingen voordoen in de bedrijfsprocessen, de gebruikte cookies op de website of wanneer dit vereist is omwille van de geldende wetgeving. Wijzigingen zullen steeds op deze website gepubliceerd worden. Indien er een toestemming vereist is voor eventuele nieuwe cookies, zal deze via een actieve opt-in gevraagd worden.

Discrepanties

Indien er zich discrepanties voordoen tussen dit beleid en een eventuele afgesloten overeenkomst met I Matter, primeren de bepalingen van de overeenkomst.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

Bij vragen of opmerkingen, kan je contact opnemen met I Matter via de contactpagina van deze website.

Shopping Cart