Opleidingen

Verbindend communiceren

Werken volgens de principes van ‘verbindende communicatie’, zorgt voor een beter contact, meer vertrouwen,  innerlijke rust en op termijn een hoger rendement.

Inhoud    

Verbindende communicatie is een wijze van denken, doen en communiceren.  Ze zorgt voor wederzijds begrip in ons contact met anderen, omdat we op een respectvolle manier leren te zeggen wat we nodig hebben, wat ons op het hart ligt, waarom iets niet werkt voor ons  En dit zonder in verwijten te vallen.  Verbindend communiceren kan je overal, zowel op het werk als privé. Het bevordert de samenwerking tussen mensen, omdat ze leren dat je echt naar elkaar kan luisteren en begrip kan tonen, zonder aan je eigen behoeften te verzaken.

In ons leven leren we vaak hoe we ons moeten richten op de gevoelens en behoeften van anderen.  We worden meesters in het afstemmen op anderen en niet op onszelf. Wanneer we onze eigen gevoelens en behoeften in kaart kunnen brengen en tegelijk rekening houden met die van anderen, volgen we een nieuw route.  Die route leert ons niet alleen een nieuwe taal, maar brengt ons ook een nieuwe manier van denken en handelen bij.  Het is een intensief proces, dat oefening vergt, maar ook veel positieve gevolgen heeft.

Wat leer je:

  • Je verwerft inzicht in je communicatieve – en luistervaardigheden
  • Je leert je boodschappen op een duidelijke en respectvolle manier te brengen
  • Je leert empathisch luisteren, de kracht om elkaar te begrijpen, toe te passen
  • Je leert hoe je de samenwerking met anderen kan bevorderen
  • Je verwerft inzicht in de besluitvorming en je komt tot besluiten die gedragen worden door de groep
  •  Je leert hoe je efficiënt vergadert
  • Je leert hoe multidisciplinair werken bevorderlijk is voor een goede samenwerking
  • Je leert je eigen groepsrol kennen en optimaal gebruiken
  • Je leert succesvol onderhandelen

Aanpak:     

In een tweedaagse opleiding leer je wat verbindend communiceren in de praktijk oplevert.  Aan de hand van oefeningen zoomen we in op verschillende werksituaties.  De deelnemers leren hoe ze anders naar bepaalde situaties kunnen kijken en hoe ze er ook anders op kunnen reageren.  Ze krijgen een beter inzicht in bepaalde patronen en in het gedrag van anderen en zichzelf.  Deze opleiding geeft je ontzettend veel tools mee om je communicatie op alle niveaus te verbeteren.

Docenten:

Ilona Becks : Trainer, loopbaancoach en bedrijfspsychologe, gespecialiseerd in selectie, assessment en HR.

Inge Becks: Trainer, Interne Communicatie, journalist, filmmaker en presentatrice

Make – over:  

Na de tweedaagse opleiding, voorzien we na een paar maanden een terugkomdag. We bekijken het als een soort van make-over.  Op die dag, blikken we terug naar hoe de deelnemers de tips & tricks die ze leerden, toegepast hebben. Is het goed gelukt? Waar hapert het nog?  We helpen hen ook die laatste bocht te nemen en gaan aan de hand van oefeningen dieper in op hetgeen hen nog belemmert.